#chống dịch Covid-19

536 kết quả phù hợp

Giờ học lịch sử địa phương của Trường THCS Lê Hồng Phong.

Đồng loạt khôi phục giáo dục ngoại khóa

GD&TĐ - Trường học tại Đà Nẵng bắt đầu các hoạt động bình thường và các hoạt động giáo dục ngoại khóa cũng được triển khai trở lại. Tuy nhiên, yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 cũng vẫn được đặc biệt lưu tâm.
Ảnh minh họa.

Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch Covid-19

GD&TĐ - Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch... là những hoạt động trọng tâm Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022-2023.
Ảnh minh họa/INT

Thay đổi mục tiêu

GD&TĐ - Ngày 17/3, Chính phủ đã ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Chương trình sẽ được thực hiện trong năm 2022 và 2023.