Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Cho phép lắp camera an ninh trong trường học

Minh Phong - 21/03/2018, 19:05 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

Theo đó, Sở GD&ĐT đồng ý cho các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang được trang bị camera an ninh đế phục vụ công tác quản lý chung trong nhà trường. Các trường có thể sử dụng từ nguồn kinh phí được giao, nguồn thu hợp pháp khác hoặc nguồn xã hội hóa từ đóng góp của phụ huynh học sinh (nếu có).

Việc mua sắm, trang bị camera an ninh phải thực hiện đầy đủ thủ tục, quy trình mua sắm theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu mua sắm tài sản, nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình có ý kiến như sau: Thống nhất theo đề xuất của Sở Tài chính, cụ thế: Chấp thuận chủ trương cho các Trường học trên địa bàn tỉnh trang bị camera an ninh từ nguồn kinh phí phục vụ công tác mua sắm thiết bị đã được duyệt trong dự toán, nguồn thu hợp pháp khác và nguồn xã hội hóa từ đóng góp của phụ huynh học sinh (nếu có) của đơn vị.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm