rssheader

21/09/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Hồ Lài - 17/10/2020, 13:15 GMT+07 | Chính trị
Toàn cảnh Đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Toàn cảnh Đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX còn có ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ cũng về dự: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025 diễn ra trong 2 ngày 17 – 18/10, với 488 đại biểu tham dự, đại diện cho trên 193.000 đảng viên tỉnh Nghệ An.

Kinh tế - xã hội có những bước phát triển toàn diện

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Nguyễn Đức Trung cho biết, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung: Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Cùng với đó, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Thái Thanh Quý – Bí thư tỉnh ủy Nghệ An thay mặt Đại hội, đọc báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XIX. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế Nghệ An duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, cuối năm 2020 dự kiến gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Đáng chú ý, nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là điểm sáng của cả nước về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay số huyện, xã đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng đồng bộ. Cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,86%, trong đó công nghiệp tăng 13,21%, xây dựng tăng 10,34%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm hơn 75% trong tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp. Hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ; đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn vào đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, tạo tiền đề để thu hút các dự án thứ cấp.

Đoàn chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025

Dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,66%; kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt 1,2 tỷ USD, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động du lịch phát triển đúng định hướng. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng phát triển mạnh, hiệu quả, cung cấp đa dạng các dịch vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kinh tế biển, vùng ven biển phát triển nhanh, khá toàn diện, đóng góp khoảng 56% tổng sản phẩm trên địa bàn, giá trị tăng thêm bình quân đầu người cao gấp 1,27 lần so với toàn tỉnh.

Giáo dục đào tạo, việc làm có nhiều chuyển biến tích cực

Theo báo cáo tại Đại hội, 5 năm vừa qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội Nghệ An đạt nhiều kết quả tiến bộ. Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ.

Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo; tập trung chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại, hội nhập. Chú trọng thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, tin học.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đọc báo cáo tại Đại hội

Phổ cập giáo dục đạt yêu cầu, chất lượng giáo dục phổ thông được khẳng định, số học sinh thi đại học đạt điểm cao, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhiều năm xếp trong tốp đầu cả nước, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 ước đạt 73,34%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Công tác giáo dục nghề nghiệp được quan tâm; mạng lưới, quy mô đào tạo được tăng cường, sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo ước đạt 78,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 65%, trong đó qua đào tạo nghề ước đạt 61%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Năng suất lao động xã hội được nâng lên, tăng từ 47,47 triệu đồng/lao động/năm năm 2015 lên khoảng 77,4 triệu đồng/lao động/năm vào năm 2020, trung bình giai đoạn 2016 - 2020, tăng 10,24%.

An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm, cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú ý toàn diện trên các mặt.

Đặt quyết tâm cao để Nghệ An là tỉnh khá của miền Bắc

Phát biểu, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Nghệ An đạt được trong những năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sinh động ý Đảng, lòng dân trong quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Thủ tướng chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi để bước vào thời kỳ phát triển mới.

Có 488 đại biểu đại diện cho hơn 193 nghìn đảng viên tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội

Thủ tướng cũng chỉ ra, tuy đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa thực hiện được mong mỏi và tin cậy của Bác Hồ đã gửi gắm cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An. Đã hơn nửa thế kỷ từ khi Người "đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin...", Nghệ An vẫn chưa trở thành “một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”. Tôi đề nghị Đại hội của chúng ta lần này phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất thực hiện cho được điều mong mỏi thiết tha của Bác trong thời gian ngắn nhất.

Thủ tướng đề nghị, Đại hội cần tiếp tục phân tích sâu sắc với thái độ phê bình và tự phê bình cao về những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ để giải quyết việc làm, lao động được giải quyết việc làm bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 là 38,07 ngàn người, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Xuất khẩu lao động vào các thị trường có thu nhập cao và ổn định được chú trọng, lượng kiều hối gửi về bình quân hàng năm từ 400 - 500 triệu USD.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm