rssheader

15/05/2021

Kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Minh Phong - 18/11/2020, 14:09 GMT+07 | Chính trị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.

Buổi lễ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng thành phố Hà Nội tổ chức.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn... Cùng tham dự còn có đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ban ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức…

Đoàn kết làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc

Tại lễ kỷ niệm, MTTQ Việt Nam tiếp tục vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Nhân ngày truyền thống vẻ vang 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, sự đóng góp, cống hiến to lớn và những bước phát triển của mặt trận qua các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ôn lại truyền thống quý báu của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đoàn kết làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thành tích đạt được trong 90 năm qua đã khẳng định: MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã 2 lần vinh dự được trao tặng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam

Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam

Nhấn mạnh phải thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, điều quan trọng nhất là cần tìm ra các giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Đó là, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ, có lúc, có nơi chưa phát huy được vai trò, sức mạnh của nhân dân.

Chủ trương, quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về quyền và lợi ích hợp pháp của các giai cấp, tầng lớp nhân dân chưa kịp thời được thể chế hoá, hoặc đã thể chế hoá nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp có lúc, có nơi chưa sâu sát. Còn có biểu hiện hành chính hoá, chưa thiết thực, hiệu quả. Sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, công tác giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, MTTQ Việt Nam trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân. MTTQ cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung. Mặt trận các cấp cần phát huy dân chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà
nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo Đại đoàn kết.

Mặt trận cần thực sự tham gia vào quá trình hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật chứ không chỉ làm nhiệm vụ động viên, kêu gọi, tổ chức các phong trào. Đó chính là cách làm cho mặt trận mới hơn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Cùng với đó, mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả. “Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến, anh hùng”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thấm nhuần bài học đoàn kết

Vinh dự và tự hào khi được tham 7 khóa Mặt trận, từ Đại hội III MTTQ Việt Nam đến nay; hơn ai hết, Nhà giáo nhân dân, PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh hiểu sâu sắc ý nghĩa, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những tình cảm mà nhân dân cả nước đã dành cho TP Đà Nẵng và miền Trung.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh, một bài học mà không một người dân Việt Nam nào không biết là bài học đoàn kết mà Bác Hồ đã dạy: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Vì thế phải thường xuyên quan tâm củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải tạo sự đồng thuận xã hội, ai cũng thấy mình là một tế bào, một phần hữu cơ trong cơ thể sống Việt Nam.

Văn nghệ chào mừng

Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, muốn khẳng định vai trò, vị thế, muốn được Đảng tin, dân mến thì không thể hô hào suông, mà phải xắn tay vào công việc, phải “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”; phải tăng cường đối thoại; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của Mặt trận hướng về cơ sở…

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm