Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật
Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật
Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật
Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật
Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật
Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật
Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật
Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật
Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật
Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mậtCách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mậtCách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mậtCách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mậtCách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mậtCách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mậtCách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mậtCách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mậtCách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật

Cách xe tăng được sản xuất tại xí nghiệp bí mật

GD&TĐ - Uralvagonzavod (UVZ) là biểu tượng của công ty sản xuất xe tăng Nga. Thiết bị quân sự của UVZ đang phục vụ trong quân đội khoảng 80 quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ