Các bước xử lý khi phát hiện đề thi có sai sót

GD&TĐ - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, nếu phát hiện sai sót trong đề thi, các cán bộ coi thi phải báo cáo ngay với Hội đồng Tuyển sinh trường và Hội đồng Tuyển sinh trường báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để có phương án xử lý thích hợp.
Các bước xử lý khi phát hiện đề thi có sai sót

Tùy theo tính chất và mức độ sai sót nặng hay nhẹ, tùy theo sai sót xảy ra ở một câu hay nhiều câu của đề thi, tùy theo thời gian phát hiện sớm hay muộn, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh trường, sau khi xin ý kiến ban Chỉ đạo Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, phải cân nhắc và quyết định xử lý theo một trong các phương án:

Chỉ đạo các Hội đồng tuyển sinh hoặc các điểm thi sửa chữa kịp thời các sai sót, thông báo cho thí sinh biết, nhưng không kéo dài thời gian làm bài;

Chỉ đạo việc sửa chữa các sai sót, thông báo cho thí sinh biết và kéo dài thích đáng thời gian làm bài cho thí sinh;

Không sửa chữa, cứ để thí sinh làm bài, nhưng phải xử lý khi chấm thi (có thể điều chỉnh đáp án và thang điểm cho thích hợp);

Tổ chức thi lại môn đó vào ngay sau buổi thi cuối cùng bằng đề thi dự bị.

Chỉ có Trưởng ban Chỉ đạo thi Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (đối với đề thi chung do Bộ GD&ĐT biên soạn) hoặc Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh trường (đối với các trường tự ra đề thi) mới có thẩm quyền kết luận về tình huống lộ đề thi.

Khi đề thi chính thức bị lộ, Trưởng ban Chỉ đạo Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (đối với đề thi chung do Bộ GD&ĐT biên soạn) hoặc Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh trường (với các trường tự ra đề thi) quyết định đình chỉ môn thi bị lộ, thông báo cho thí sinh biết.

Các buổi thi môn khác vẫn tiếp tục bình thường theo lịch. Môn bị lộ sẽ được thi ngay sau buổi thi cuối cùng.

Sau khi thi, Bộ GD&ĐT, Hội đồng Tuyển sinh trường sẽ phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra, xác minh, kết luận nguyên nhân lộ đề thi, người làm lộ đề thi và những người liên quan, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.