Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã ra công văn 4255 hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.
Công tác thanh/kiểm tra sẽ diễn ra với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học.
Công tác thanh/kiểm tra sẽ diễn ra với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học.

Theo đó, hướng dẫn tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022- 2023 như sau.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình GDPT 2018: Việc chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo quy định.

Việc biên soạn, phát hành, mua sắm và sử dụng sách giáo khoa theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 85 của Chính phủ; việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 25 của Bộ GD&ĐT.

Việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học theo Thông tư số 37, 38, 39 của Bộ GD&ĐT và các quy định pháp luật có liên quan.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo tại Nghị quyết 41 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhất là đối với hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động thu chi đầu năm học, việc thực hiện tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc biệt ở nhóm lớp, nhóm trẻ;

Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; thực hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục theo quy định; quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn; thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong GD&ĐT.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 623 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục;

Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 04 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với việc tổ chức thực hiện: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch bằng phương pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Trường hợp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vì lý do bất khả kháng hoặc theo yêu cầu quản lý phải bảo đảm đúng quy định;

Thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những vấn đề nóng, phức tạp phát sinh;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử; tăng cường việc trao đổi nắm bắt tình hình của địa phương, khu vực và cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, họp trực tuyến…

Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 cơ bản giữ ổn định như năm học trước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế các địa phương trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19...
Tỉnh Yên Bái đã áp dụng hình thức biệt phái để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Giáo viên tiếng Anh vất vả 'chạy sô'

GD&TĐ - Ở một số địa phương, do thiếu GV tiếng Anh nên nhiều thầy, cô phải “chạy sô” dạy học liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ số tiết theo yêu cầu…