#Bạo lực học đường

205 kết quả phù hợp

Giáo dục bằng đòn roi hay tình thương?

Giáo dục bằng đòn roi hay tình thương?

GD&TĐ - Nhiều ý kiến cho rằng, chính việc triệt tiêu giáo dục “đòn roi”, “phê bình” đã gây ra hiện trạng học sinh vô lễ, đánh nhau, lười học…