Băn khoăn trách nhiệm của cơ quan tiếp dân

Băn khoăn trách nhiệm của cơ quan tiếp dân

(GD&TĐ) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, ngày 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tiếp công dân. Ý kiến của đã số đại biểu Quốc hội yêu cầu quy định rõ trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cần phân biệt giứa trách nhiệm của người đứng đầu với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc tiếp công dân. 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Ảnh: VOV.vn

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tại dự thảo được trình ra lần này, UBTVQH đã chỉnh lý theo hướng tiếp công dân là trách nhiệm thường xuyên của các cơ quan, tổ chức; trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đồng thời trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân trong những trường hợp do Luật quy định (gắn với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo). 

Trách nhiệm của các cơ quan hoạt động theo nguyên tắc hành chính với các cơ quan hoạt động theo nguyên tắc tập thể trong tiếp dân cũng được dự thảo quy định rõ. Đồng thời cũng thống nhất thời gian tiếp định kỳ của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phù hợp với thực tiễn và quy định hiện hành của Luật Khiếu nại.

Luật cũng quy định trách nhiệm của người tiếp công dân trong việc thông báo cho người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh biết về kết quả xử lý, thụ lý bước đầu đối với các khiếu nại, tố cáo nhận được và cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân.

Tuy vậy, với những quy định cứng như đối với cơ quan Trụ sở tiếp dân thì dự thảo luật vẫn còn chưa thật sự rõ ràng; nhất là việc quy định không xây dựng Trụ sở tiếp dân như một cơ quan nhưng lại cần có con dấu để ghi nhận về mặt pháp lý đã tiếp nhận hay trả lời cho người dân. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn các trụ sở tiếp công dân, kể cả ở cấp Trung ương cũng không có quyền giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của người dân. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến việc người dân có chủ động đến trụ sở để nêu kiến nghị hay không.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, tính khả thi của Luật sẽ khó mà bảo đảm với chỉ riêng quy định về vấn đề trụ sở. Theo quy định đề xuất, trụ sở tiếp dân sẽ chỉ nhận đơn thư, tiếp dân rồi trả kết quả, không có thẩm quyền giải quyết. Như vậy, liệu dân có tìm đến cái trụ sở chỉ có tính tăng tiếp nhận hồ sơ mà không có khả năng giải quyết vấn đề như vậy?. “Quy mô lớn nhưng chỉ đến ngồi nghe thì hiệu quả không là bao, đơn giản vì người trả lời không phải là người tiếp”, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh điều bất cập của dự luật.

Dự kiến trong kỳ họp Quốc hội tới đây, dự luật này sẽ được đưa ra  để các đại biểu Quốc hội xem xét và cho ý kiến trước khi thông qua theo nghị trình đã đặt ra của Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật.

K.S

HoREA cho rằng nên xây dựng chính sách luật chặt chẽ để quản lý loại hình nhà chung cư mini hơn là cấm.

Quản chặt hay cấm chung cư mini tốt hơn?

GD&TĐ - Hiệp hội Bất động sản TPHCM vừa có văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Xây dựng, kiến nghị về chung cư mini.