5 nghệ sĩ K-Pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram

GD&TĐ - Dưới đây là danh sách 5 nghệ sĩ K-Pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram mỗi năm từ 2015 đến nay.

Instagram đã trở thành một trong những nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất để các nghệ sĩ K-Pop kết nối với người hâm mộ của họ, thông qua tài khoản nhóm hoặc tài khoản cá nhân.

Nhiều nghệ sĩ đã tích lũy được hàng chục triệu người theo dõi trên nền tảng này và thật thú vị khi người hâm mộ có được cái nhìn đa dạng hơn về cuộc sống của thần tượng mình yêu thích bên ngoài sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khác.

Trong suốt nhiều năm qua, những nghệ sĩ có Số lượng người người theo dõi nhiều nhất trên Instagram đã thay đổi khá nhiều, mặc dù có một số nghệ sĩ vẫn giữ vị trí đầu bảng trong một thời gian dài.

Dưới đây là 5 nghệ sĩ K-Pop được theo dõi nhiều nhất mỗi năm kể từ 2015 đến nay!

Nghệ sĩ K-Pop nào được theo dõi nhiều nhất trên Instagram? ảnh 1

Nghệ sĩ K-Pop nào được theo dõi nhiều nhất trên Instagram? 

Năm 2015

5. Sehun (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2015 là 5,13 triệu

4. Baekhyun (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2015 là 5,19 triệu

3. Chanyeol (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2015 là 5,81 triệu

2. Taeyeon (Girls "Generation): Số lượng người theo dõi cuối năm 2015 là 5,88 triệu

1. G-Dragon (BIGBANG): Số lượng người theo dõi cuối năm 2015 là 7,34 triệu

Năm 2016

5. Baekhyun (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2016 là 8,31 triệu

4. Taeyeon (Girls "Generation): Số lượng người theo dõi cuối năm 2016 là 8,41 triệu

3. Sehun (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2016 là 8,52 triệu

2. Chanyeol (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2016 là 9,26 triệu

1. G-Dragon (BIGBANG): Số lượng người theo dõi cuối năm 2016 là 11,92 triệu

Năm 2017

5. Taeyeon (Girls "Generation): Số lượng người theo dõi cuối năm 2017: 11,04 triệu

4. Baekhyun (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2017 là 11,53 triệu

3. Sehun (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2017 là 11,74 triệu

2. Chanyeol (EXO): Người theo dõi cuối năm 2017 là 12,89 triệu

1. G-Dragon (BIGBANG): Người theo dõi cuối năm 2017 là 15,41 triệu

Năm 2018

5. BLACKPINK: Số lượng người theo dõi cuối năm 2018 là 14,40 triệu

4. Sehun (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2018 là 14,90 triệu

3. BTS: Số lượng người theo dõi cuối năm 2018 là 14,93 triệu

2. Chanyeol (EXO): Số lượng người theo dõi cuối năm 2018 là 16,22 triệu

1. G-Dragon (BIGBANG): Số lượng người theo dõi cuối năm 2018 là 16,71 triệu

Năm 2019

5. Rosé (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2019 là 21,17 triệu

4. BTS: Số lượng người theo dõi cuối năm 2019 là 21,81 triệu

3. BLACKPINK: Số lượng người theo dõi cuối năm 2019 là 21,84 triệu

2. Jennie (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2019 là 23,37 triệu

1. Lisa (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2019 là 28,14 triệu

Năm 2020

5. Jisoo (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2020 là 33,76 triệu

4. Rosé (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2020 là 33,87 triệu

3. BTS: Số lượng người theo dõi cuối năm 2020 là 35,63 triệu

2. Jennie (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2020 là 37,35 triệu

1. Lisa (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2020 là 44,33 triệu

Năm 2021

5. Rosé (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2021 là 52,55 triệu

4. Jisoo (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2021: 52,71 triệu

3. BTS: Số lượng người theo dõi cuối năm 2021 là 57,29 triệu

2. Jennie (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2021 là 59,30 triệu

1. Lisa (BLACKPINK): Số lượng người theo dõi cuối năm 2021 là 70,00 triệu.