Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

373 nhà giáo tham dự Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Anh Quang - 11/09/2018, 06:53 GMT+7 | Thời sự
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gặp gỡ báo chí giới thiệu Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gặp gỡ báo chí giới thiệu Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Có 56 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự, với tổng số 373 nhà giáo thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước có bài dự thi. Đoàn Hà Nội có số bài giảng nhiều nhất với 29 bài, tiếp theo là Đoàn TP Hồ Chí Minh với 23 bài; các đoàn địa phương còn lại từ 4-10 bài;… Tổng số có 90 nghề đăng ký dự thi.

Thông tin về Hội giảng, Vụ trưởng Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Trần Văn Nịch cho biết: Đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hội giảng 2018 sẽ tập trung đánh giá kỹ năng thực hiện tất cả ba loại giáo án lý thuyết, thực hành và tích hợp.

Điểm mới của Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 là không giới hạn số nghề đăng ký dự thi.

Ngoài những hoạt động chính, Hội giảng còn tổ chức một số hoạt động chuyên môn khác như: Trưng bày, triển lãm thiết bị giáo dục nghề nghiệp của các doanh nghiệp; Tổ chức Hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tham quan du lịch,... Hội giảng dự kiến sẽ có gần 1.700 thầy, cô giáo, lãnh đạo của các địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tới dự để cổ vũ, động viên và học tập kinh nghiệm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm