Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 25/1/2014 16:54

Bộ GD&ĐT dừng tuyển sinh 207 ngành ĐH của 71 cơ sở đào tạo

Bộ GD&ĐT dừng tuyển sinh 207 ngành ĐH của 71 cơ sở đào tạo

GD&TĐ - Hôm nay (25/1), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã ký công văn số 452/BGDĐT-GDĐH thông báo kết quả rà soát ngành ĐH trong trường đại học.


Công văn cho biết:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát, thống kê các cơ sở đào tạo trình độ đại học theo công văn số 2061/BGDĐT-GDĐH ngày 29/3/2013.

Sau khi xử lý kết quả thống kê, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 (Thông tư 08), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

- Dừng tuyển sinh đối với 207 ngành trình độ đại học của 71 cơ sở đào tạo (danh sách xem tại đây) từ năm 2014 do không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư 08;

- Chậm nhất đến ngày 31/12/2015, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh của các ngành nêu trên được khắc phục, cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xem xét cho phép tuyển sinh trở lại.

Sau ngày 31/12/2015, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư 08, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thu hồi Quyết định cho phép đào tạo của những ngành chưa khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ.

- Đối với  các sinh viên đã trúng tuyển và đang học tập ở các ngành nêu trên, cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện đào tạo theo quy định tại Quy chế đào tạo hiện hành.

PV