Xây dựng phòng Truyền thống Giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký Quyết định về việc xây dựng phòng Truyền thống Giáo dục Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian trưng bày của Bộ GD&ĐT trong triển lãm 70 năm thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian trưng bày của Bộ GD&ĐT trong triển lãm 70 năm thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015

Theo Quyết định này, mục đích xây dựng phòng Truyền thống Giáo dục Việt Nam nhằm trưng bày các hiện vật, hình ảnh, tài liệu, đánh dấu các mốc lịch sử của ngành Giáo dục Việt Nam, hướng tới xây dựng Bảo tàng Giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các đơn vị có liên quan bố trí địa điểm, xây dựng kế hoạch triển khai và cơ chế hoạt động của Phòng Truyền thống trình Bộ trưởng phê duyệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ