rssheader

19/04/2021

Truyện cười hay: Không phải thịt lợn sề

Vui Tính (St) - 03/03/2021, 06:22 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười hay: Không phải thịt lợn sề

Nhà có đứa con hay bép xép, ông ta đã phải dặn trước:

- Mày đừng có nói là thịt lợn sề đấy nhé!

Một lát sau, có người đến hỏi mua thịt. Đứa con mau mồm nói trước:

- Đấy không phải thịt lợn sề đâu ạ!

Người kia nghe nói sinh nghi, xem thì đúng là lợn sề thật, không mua nữa.

Ông hàng thịt giận quá, mắng con:

- Ai bảo mày nói để người ta sinh nghi!

Một lát nữa, lại có người đến xem rồi hỏi:

- Sao bì nó dày thế? Hay là thịt lợn sề đấy?

Ông hàng thịt chưa kịp trả lời thì thằng con hấp tấp bảo bố:

- Đấy người ta nói trước, chứ không phải con đâu nhé!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm