rssheader

12/04/2021

Những hình ảnh hài hước trong ngày

Vui Tính - 05/08/2019, 17:09 GMT+07 | Xả xì trét
Những hình ảnh hài hước trong ngày
Lười chút là biết ngay.
Màn thể hiện tuyệt vời. 
 Cậu thách tớ à.
Nhầm đường rồi. 
Lỗi kỹ thuật rồi. 
Sao anh đi đường đó. 
Tập chung thì đâu lên nỗi. 
Thôi thế là mất ăn. 
Hỏi ai chưa mà lên. 
Tránh xa ra. 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm