rssheader

03/08/2021

Hài hước về những bà vợ thích càm ràm

Vui Tính (St) - 23/02/2021, 09:28 GMT+07 | Xả xì trét
Hài hước về những bà vợ thích càm ràm

Cậu con trai liền nói:

- Mẹ lại đánh vỡ bát đấy bố ạ.

- Sao con biết là mẹ đánh vỡ?

- Vì con không thấy tiếng quát tháo của mẹ.

***************

Ưu điểm

Người cha giục con trai:

- Con bé đó đẹp người, đẹp nết, con nên cưới nó làm vợ, còn chờ gì?

- Con cũng đồng ý với bố điểm đó. Nhưng cô ta có một nhược điểm là hễ giận ai thì "cà lăm", cả buổi chưa nói được một lời.

- Đó chính là ưu điểm đấy! Cưới ngay đi, sau này con sẽ thấy bố nói đúng!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm