Tựu trường sớm nhất vào 01/8, muộn nhất 28/8/2010

Tựu trường sớm nhất vào 01/8, muộn nhất 28/8/2010
xxc
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2011. ảnh: gdtd.vn

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2010, muộn nhất vào ngày 28/8/2010; tổ chức khai giảng sau khi tựu trường (hoặc vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường).

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 25/5/2011; kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2011.

Thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011 vào các ngày 02, 03, 04/6/2011. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 được tổ chức theo 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 03, 04, 05/7/2011; đợt 2 vào các ngày 08, 09, 10/7/2011; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2011. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2011-2012 hoàn thành trước ngày 31/7/2011.

Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào ngày 11/01/2011. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2011.

Căn cứ theo quy định, nguyên tắc, khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 nêu trên, Chủ tịch UBND, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương và quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù và bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học. Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ GD&ĐT  tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch và tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của các cấp học trước ngày 30/8/2010; báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2011; báo cáo tổng kết năm học 2010-2011, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2010-2011 trước ngày 25/6/2011; báo cáo nhanh về những quyết định của Chủ tịch UBND, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 phải đảm bảo: Đối với cấp Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần); Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Nghỉ Tết âm lịch 7 ngày (đối với giáo viên). Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Hiếu Nguyễn