#Tự chủ đại học

123 kết quả phù hợp

Sinh viên Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) nghiên cứu khoa học.

Gỡ khó trong tự chủ đại học

GD&TĐ - Thực tiễn triển khai cơ chế tự chủ đại học đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP.