Trường mầm non có nhiệm vụ PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi

Trường mầm non có nhiệm vụ PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

cxcx
Điều lệ trường mầm non có nhiều sửa đổi, bổ sung. Ảnh: internet

Theo đó, có nhiều sửa đổi, bổ sung liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Điều kiện thành lập, thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, hồ sơ và thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ; Sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể nhà trường, nhà trẻ; Điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Cụ thể, tại Thông tư này, trường mầm non,trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có thêm nhiệm vụ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

Nhà trường, nhà trẻ được thành lập khi có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đề án thành lập phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

Nhà trường, nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện: Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập; có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định; địa điểm xây dựng bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động; có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ GD&ĐT; có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định; có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Chủ tịch UBND quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục. Trưởng phòng GD&ĐT cấp huyện cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ.

Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ thì có thẩm quyền thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; quyết định sáp nhập, chia, tách; giải thể nhà trường, nhà trẻ. Người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục thì có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

Thời gian ra quyết định thành lập trường cũng được rút ngắn. Theo đó, trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sẽ có ý kiến về thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản về các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo quy định cũ, thời hạn này là 45 ngày).

Cũng theo thông tư này, nhà trường, nhà trẻ sẽ bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây: Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục; không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định; người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền; không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục; vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02.2011. Các quy định trước đây trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.

Hiếu Nguyễn