Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hợp tác với Bệnh viện Quân y 175

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hợp tác với Bệnh viện Quân y 175

Theo đó, hai đơn vị này ký kết hợp tác xoay quanh 4 nội dung, bao gồm: hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; hợp tác trong nghiên cứu khoa học và tư vấn; hợp tác trong tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và các nội dung hợp tác khác.

Đặc biệt, về mặt đào tạo, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Bệnh viện Quân y 175 sẽ phối kết hợp trong công tác tuyển sinh và đào tạo chương trình Thạc sĩ Quản trị y tế và chăm sóc sức khỏe. Trường sẽ hỗ trợ về mặt chuyên môn và đào tạo thực tế cho chuyên ngành Quản trị bệnh viện hệ đại học và sau đại học.

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp và hỗ trợ tư vấn cho Trường ĐH Kinh tế TP.HCM về mặt chuyên môn và đào tạo thực tế đối với các môn học liên quan đến y tế của các chuyên ngành quản trị bệnh viện hệ đại học và sau đại học.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hợp tác với Bệnh viện Quân y 175 ảnh 1
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại lễ ký kết hợp tác

Bệnh viện 175 ban đầu có tên là Viện Quân Y 175. Sau đổi tên là bệnh viện Trung Ương quân đội và hiện nay có tên là bệnh viện 175. 

Đây là bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam được hợp nhất từ 3 bệnh viện đó là K116, K72, K59. Nhiệm vụ chính của bệnh viện chính là khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng – Nhà nước, và các đối tượng khác. 

Từ năm 2001 đến nay, Bệnh viện 175 đã dần được hoàn thiện và xây dựng chuẩn thành Bệnh viện loại A. Đây cũng là tuyến cuối nghiên cứu Y học Quân sự của Bộ Quốc phòng ở phía Nam.