#Trường ĐH Bách khoa ĐH Đà Nẵng

22 kết quả phù hợp

Đào tạo đại học hướng đến phân khúc chất lượng cao

Đào tạo đại học hướng đến phân khúc chất lượng cao

GD&TĐ - Với vị thế là trường ĐH kỹ thuật duy nhất ở miền Trung và Tây Nguyên, trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ với mục tiêu hướng tới các tiêu chí trường ĐH định hướng nghiên cứu.