#Trốn Cách Ly

40 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Ngăn nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Việc chặn nhập cảnh trái phép không chỉ là trách nhiệm của an ninh, biên phòng, mà còn là của chính quyền các địa phương và cần sự vào cuộc của người dân trong nước.