rssheader

01/11/2020

Cấp bách đổi mới công tác quản lý sinh viên

Phạm Đình Khuê, Trưởng phòng CT-CTSV Trường ĐH Kiến Trúc - 12/07/2019, 09:13 GMT+07 | Trao đổi
Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV. Ảnh minh họa:Internet Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV. Ảnh minh họa:Internet

Nhận thức đúng để có hành động đúng

Theo PGS.TS Đinh Văn Hải - Trưởng phòng Công tác SV Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, việc đầu tiên là cần nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác quản lý SV cho toàn thể cán bộ, giảng viên.

Giải pháp này nhằm làm cho các lực lượng tham gia vào hoạt động quản lý, GD-ĐT của nhà trường Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý SV các khoa, phòng, ban, trung tâm và đặc biệt là cán bộ giảng viên, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý SV là yêu cầu cấp thiết, là tiền đề để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhà trường.

"Nhận thức là cơ sở của hoạt động. Nhận thức đúng thì mới có hành động đúng. Do vậy, cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác quản lý SV trong bối cảnh hội nhập, tác động của cơ chế thị trường gắn với sự phát triển nhà trường để tất cả thành viên trong nhà trường hiểu sâu sắc ý nghĩa công tác quản lý SV không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, phòng công tác SV mà còn là trách nhiệm của tất cả cán bộ, giảng viên" - PGS Đinh Văn Hải trao đổi.

Cũng theo PGS.TS Đinh Văn Hải, cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý SV. PGS phân tích, từ khi cải cách mở cửa đến nay, xây dựng đội ngũ quản lý công tác SV trường ĐHCĐ đã có bước phát triển mang tính đột phá hình thành nên một đội ngũ có trách nhiệm, có nghiệp vụ cơ bản.

 Sinh viên tình nguyện, tiếp sức mùa thi 2019

Quản lý tốt SV ngoại trú

Còn theo thạc sỹ Phạm Quang Thanh - Phó trưởng Phòng công tác Chính trị và quản lý SV Trường ĐH Xây dựng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý SV.

Thạc sỹ Phạm Quang Thanh nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đòi hỏi GD-ĐT phải “tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho SV”, để khi ra trường họ sẽ trở thành lực lượng lao động đủ phẩm chất chính trị tư tưởng, hành nghiệp đúng yêu cầu thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước... 

Cho rằng, hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân sự quản lý SV ngoại trú là yếu tố quan trọng giúp nhà trường hoàn thanh mục tiêu đào tạo; thạc sỹ Đặng Thị Thanh Thảo - Trưởng phòng Chính trị, công tác SV (Học viện Quản lý Giáo dục) nhấn mạnh: Quản lý tốt SV ngoại trú sẽ góp phần hỗ trợ cho SV ngoại trú có môi trường sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt;

 Việc đổi mới công tác quản lý SV là một trong những yêu cầu cấp bách đặt ra cho các trường đại học

Đồng thời tạo điều kiện cho SV tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nơi cư trú. 

"Cùng với sự thay đổi sâu sắc về xây dựng kinh tế đất nước và yêu cầu mới về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đắc lực cho xã hội, đòi hỏi các nhà trường đại học phải xây dựng đội ngũ quản lý công tác SV có đủ năng lực nhằm tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động giáo dục cho SV trong thời kỳ mới, đó cũng là nhiệm vụ chiến lược lâu dài để cải tiến quản lý công tác SV ở nhà trường đại học, cao đẳng".

PGS.TS Đinh Văn Hải

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm