#trái phiếu bất động sản

8 kết quả phù hợp

Top các công ty có mức lãi suất huy động khi phát hành trái phiếu trên 11%/năm.

Cẩn trọng với trái phiếu bất động sản

GD&TĐ - Huy động vốn từ phát hành trái phiếu đang được nhiều doanh nghiệp bất động sản xem như “phao” cứu sinh. Một số chuyên gia tài chính cảnh báo rủi ro từ loại hình này bởi nhiều đơn vị có dư nợ trái phiếu quá cao.