#thực tập

12 kết quả phù hợp

Trước yêu cầu đổi mới, công tác trong đào tạo giáo viên cũng khắt khe hơn và quá trình dạy học phải có nhiều sáng tạo. Ảnh: Quốc Anh

Trường sư phạm trước yêu cầu đổi mới: Đòi hỏi tất yếu

GD&TĐ - Chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi giáo viên có sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy, hành động. Thay vì thầy đọc trò chép, thầy nói trò nghe giờ đây học sinh trở thành chủ thể mọi hoạt động giáo dục, giáo viên giữ vai trò định hướng. Thực tế dạy - học yêu cầu đội ngũ nhà giáo trong trường phổ thông phải tự hoàn thiện mình, luôn đổi mới, sáng tạo để hút học sinh trong từng tiết dạy.