Thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010

Thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010

Tại Hội trường, tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội đã thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010. Theo đó, năm 2010, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau:

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2010 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Chất vấn một số thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách.

Giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học.

Kỳ họp thứ tám, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Chất vấn một số thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách.

Giám sát chuyên đề Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

Không nên phân biệt điều kiện nhận nuôi con nuôi

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội của Đoàn Thư ký kỳ họp, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành Luật Nuôi con nuôi và cho rằng, dự án Luật đã được chuẩn bị kỹ, công phu, có đầy đủ các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật, giúp đại biểu Quốc hội có thông tin phục vụ việc thảo luận; dự thảo Luật đã được soạn thảo tốt, có nhiều quy định chi tiết. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị xây dựng Luật đăng ký hộ tịch và chuyển các nội dung của dự án Luật nuôi con nuôi thành một chương trong dự án Luật đăng ký hộ tịch.

Thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010 ảnh 1
Dự thảo Luật Nuôi con nuôi có sự khác biệt quá lớn giữa điều kiện nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài (ảnh minh họa)

Về điều kiện để trẻ em được nhận làm con nuôi, đa số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có sự khác biệt quá lớn giữa điều kiện nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài; đề nghị quy định thống nhất, công bằng để tránh phân biệt đối xử, gây tổn thương cho trẻ em.

Về việc xác lập quyền, nghĩa vụ giữa con nuôi và các thành viên khác trong gia đình, nhiều ý kiến tán thành quy định việc nuôi con nuôi không chỉ xác lập quyền, nghĩa vụ giữa con nuôi với cha, mẹ nuôi mà còn với các thành viên khác trong gia đình của cha, mẹ nuôi; tuy nhiên, đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng hơn về quyền, nghĩa vụ của con nuôi với cha, mẹ nuôi và các thành viên khác trong gia đình như quyền về thừa kế, cấm kết hôn,… Do đó, đề nghị quy định người nhận con nuôi phải hỏi ý kiến các thành viên khác trong gia đình trước nhận con nuôi vì liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của các thành viên này. Ý kiến khác cho rằng, nếu quy định người nhận con nuôi phải hỏi ý kiến các thành viên khác trong gia đình sẽ làm hạn chế quyền của người nhận con nuôi.

Trần Nhật

Ảnh minh họa/INT

Hỗn loạn còn tiếp diễn?

GD&TĐ - Sức nóng phản đối trên chính trường đã lan rộng ra đường phố khi nhiều người Pháp xuống đường biểu tình để phản đối việc tăng tuổi nghỉ hưu.
Bệnh nhân Thalassemia ăn gì thì tốt?

Bệnh nhân Thalassemia ăn gì thì tốt?

GD&TĐ - Chuyên gia bệnh viện Trung ương quân đội 108 khuyến cáo những loại thực phẩm được khuyên dùng trong chế độ ăn người bệnh Thalassemia.