rssheader

22/10/2020

Yêu cầu các địa phương cam kết đảm bảo an toàn lễ hội 2018

Minh Phong - 02/02/2018, 20:38 GMT+07 | Thời sự
Yêu cầu các địa phương cam kết đảm bảo an toàn lễ hội 2018

Do đó, ngay từ đầu năm 2018, Bộ đã chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh ngay việc tổ chức các lễ hội, trong đó chú trọng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và đổi tiền lẻ.

Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo quết liệt các địa phương phải có giải pháp khắc phục triệt để những bất cập trong việc tổ chức lễ hội năm 2017. Bộ cũng yêu cầu các địa phương đề xuất giải pháp và có cam kết với Bộ đảm an toàn về mọi mặt trước trong và sau lễ hội.

Ngoài ra, Bộ đã thành lập đoàn thanh kiểm tra để kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời khi có phát sinh nổi cộm.

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm