rssheader

18/09/2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục

Hải Bình - 10/05/2018, 21:35 GMT+07 | Thời sự
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT mới được bổ nhiệm trong năm học 2017 – 2018 Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT mới được bổ nhiệm trong năm học 2017 – 2018

Năm học 2017 - 2018, Văn phòng Bộ GD&ĐTVăn phòng Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Sở GD&ĐT. Đồng thời, chủ động tham mưu và triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông. Một số vụ việc tại địa phương được báo chí phản ánh, song với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành tại địa phương nên các vụ việc đã được giải quyết kịp thời, thấu đáo, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Công tác cải cách hành chính cũng để lại dấu ấn với kết quả Bộ GD&ĐT thuộc nhóm 12 bộ, ngành đạt kết quả cao (đạt 80 điểm trở lên). Bộ GD&ĐT cũng đã hoàn thành phương án đề xuất cắt giảm hoặc đơn giản hóa 110/212 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, chiếm 51,9%, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Bên cạnh đó, ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT triển khai một cách mạnh mẽ, tin học hóa hiệu quả các quy trình hoạt động, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc của Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Nguyễn Viết Lộc phát biểu tại Hội nghị

Năm học 2018 - 2019, công tác văn phòng sẽ tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác văn phòng trong đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên, cán bộ làm công tác văn phòng. Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thống kê việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác về GD-ĐT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong công tác văn phòng, chú trọng sự tương tác, kết nối liên thông giữa Văn phòng Bộ GD&ĐT và Văn phòng các Sở GD&ĐT.

Văn phòng Bộ và Văn phòng các Sở GD&ĐT cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chủ động báo cáo, cung cấp thông tin về GD&ĐT cho Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, nhân viên làm công tác văn phòng; đồng thời, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm