rssheader

01/08/2021

Lạng Sơn: Hướng đến nguồn nước sạch sinh hoạt bền vững

Đăng Chung - 03/10/2019, 10:14 GMT+07 | Thời sự
Lạng Sơn nỗ lực đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân. Lạng Sơn nỗ lực đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân.

Những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn chú trọng đầu tư các công trình nước sinh hoạt tập trung cho các thôn, xã; hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả công trình, hướng đến sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có 364 công trình cấp nước tập trung, đa số các công trình được lấy nước từ khe núi, mạch lộ, hang ngầm. Trong số 364 công trình, có 48 công trình hoạt động bền vững, 215 công trình hoạt động trung bình, còn lại là các công trình hoạt động kém hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Huynh, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh cho biết: Trung tâm đã phối hợp với cơ quan, đơn vị bàn giao 343 công trình cho các xã quản lý; xây dựng và hướng dẫn thành lập ban quản lý nước… 

Theo đó, các xã đã và đang tiếp tục thành lập ban quản lý nước của xã, tổ quản lý nước của thôn. Các công trình còn lại, trung tâm đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị để giao cho các xã quản lý. 

Cùng với đó, hiện nay Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường đã và đang phối hợp triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả” vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2016 – 2020. 

Chương trình gồm 3 lĩnh vực chính nhằm cải thiện hành vi vệ sinh và tăng cường tới dịch vụ tiếp cận nước đảm bảo các công trình cấp nước bền vững; xây dựng năng lực ở cấp tỉnh, xã và làng để triển khai, quản lý, duy trì việc cấp nước hợp vệ sinh. 

Với các giải pháp thiết thực hiệu quả, tỷ lệ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh của tỉnh tăng từ 78% năm 2012 lên 89,5% năm 2017; tỷ lệ dân được sử dụng nước theo quy chuẩn của Bộ Y tế tăng từ 43,6% năm 2012 lên 50,04%  năm 2017.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm