rssheader

03/03/2021

Khuyến khích tham gia kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Anh Quang - 12/04/2018, 14:55 GMT+07 | Thời sự
Việt Nam cần sử dụng các bộ tiêu chí đánh giá để tiếp cận trình độ đào tạo tiêu chuẩn quốc tế Việt Nam cần sử dụng các bộ tiêu chí đánh giá để tiếp cận trình độ đào tạo tiêu chuẩn quốc tế

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định về: Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định quy định 01 điều kiện kinh doanh (điều kiện cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp) và các thủ tục hành chính bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và nội dung liên quan đến doanh nghiệp quy định trong các văn bản pháp luật. Nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định không quy định về điều kiện và thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp mà chỉ quy định điều kiện kinh doanh áp dụng theo hình thức giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tinh thần của Nghị định hướng tới đẩy mạnh công tác hậu kiểm. Các tổ chức kiểm định chủ động trong hoạt động chuyên môn.

Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ giám sát chặt chẽ qua công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các tổ chức kiểm định, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm