rssheader

01/12/2020

Đề nghị giữ tên gọi dự án Luật Dân quân tự vệ

Cao Sơn - 15/07/2019, 11:24 GMT+07 | Thời sự
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung thảo luận. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung thảo luận.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Về tên gọi của dự thảo luật, ông Võ Trọng Việt đề nghị cho giữ tên gọi của dự thảo Luật như Chính phủ trình.

Cụm từ “Dân quân tự vệ” đã được sử dụng thống nhất trong các Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, Luật Quốc phòng, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và kế thừa tên gọi của Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

Cụm từ trên là dùng để chỉ một lực lượng thuộc thành phần lực lượng vũ trang. Theo quy định của luật hiện hành và dự thảo luật, đơn vị dân quân được tổ chức ở địa phương, đơn vị tự vệ được tổ chức ở cơ quan, tổ chức nhưng cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức, chỉ huy, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ là thống nhất.

 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị giải trình rõ hơn về tên gọi của luật

Mặt khác, tên gọi “Dân quân tự vệ” gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng dân quân tự vệ qua các thời kỳ và quen thuộc trong đời sống xã hội, quá trình tổ chức thực hiện không có gì vướng mắc.

Thảo luận tại phiên họp, đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ sự tán thành cao với báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cơ quan thẩm tra và soạn thảo rà soát lại kỹ một số nội dung để hoàn thiện dự thảo luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị, cần giải trình rõ hơn về tên gọi của luật vì chức năng của lực lượng dân quân và tự vệ khác nhau, do đó nguồn kinh phí cho hai hoạt động này cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau.

 Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng cho rằng cần giải trình thuyết phục hơn về tên gọi của luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng cho rằng, chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân và tự vệ cũng khác nhau, do đó, cần cân nhắc để giải trình thuyết phục hơn về tên gọi của luật.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ủy ban Quốc phòng và an ninh phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo luật gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH; trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 8 sắp tới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm