rssheader

30/11/2020

ĐBQH đề xuất: Nếu cần thì nghỉ thêm ngày 1/6

Hải Minh - 12/06/2019, 18:13 GMT+07 | Thời sự
Đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Hải Dương) Đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Hải Dương)

Không bằng lòng lấy ngày 27/7 làm ngày nghỉ, đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Hải Dương) cho rằng, đây là ngày thiêng liêng nên cần phải thể hiện bằng lao động để đền ơn các anh hùng đã hi sinh vì đất nước. Tức là cần biến đau thương thành hành động.

“Trên đất nước chúng ta trải qua nhiều năm đau thương vì chiến tranh, mất mát rất nhiều. Có những người được công nhận là anh hùng liệt sĩ, và có nhiều người dân Việt Nam cũng mất mát trong chiến tranh. Nên chúng ta không nên nhắc lại những gì đau thương, kể cả những người chiến tuyến bên kia…” - ĐB Vũ Trọng Kim nói.

ĐB Vũ Trọng Kim đề nghị, không nên nhắc lại những đau thương với các gia đình mất mát trong chiến tranh. “Nếu cần thiết phải nghỉ cho kịp thế giới thì tôi đề xuất lấy Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6” - ĐB Kim nêu quan điểm.

 Đại biểu Cao Đình Thưởng 

Đồng quan điểm, đại biểu Cao Đình Thưởng (đoàn Phú Thọ), khẳng định đến ngày hôm nay chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của Chiến tranh vẫn còn đọng mãi. Ngày 27/7 là ngày thương binh liệt sĩ gắn với cuộc chiến hào hùng toàn quân, toàn dân, đây là giai đoạn rất đặc biệt của người Việt Nam ở các chế độ, chiến tuyến khác nhau, nhưng nay sống gắn kết bên nhau.

Đại biểu đặt câu hỏi, nếu nghỉ ngày 27/7 trong bối cảnh trên có nên không? Có ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc không?

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm