rssheader

30/07/2021

Chống mọi tiêu cực, quan hệ thân hữu, thao túng chính sách để trục lợi

Lê Sơn - 18/05/2017, 15:16 GMT+07 | Thời sự
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh VGP/Quang Hiếu Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Theo Phó Thủ tướng Thường trực, từ sau khi chúng ta tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN) năm 2016, đến nay chúng ta đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng là Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP để DN và doanh nhân Việt Nam phát triển ngày càng hùng mạnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục hoàn thiện thể chế, môi trường kinh doanh để DN, doanh nhân phát triển. Các cơ chế, chính sách phải phù hợp với thị trường, thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Theo đó, vai trò của Nhà nước là tạo ra sân chơi, cuộc chơi bình đẳng, vai trò của Chính phủ là kiến tạo, xác lập môi trường cạnh tranh bình đẳng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Huy động mọi nguồn lực trí tuệ của người dân để phát triển kinh tế.

Thứ hai, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ các thủ tục rườm ra, giảm thời gian và chi phí cho DN, nâng cao năng lực thi hành công vụ. Đặc biệt, mỗi cán bộ thi hành công vụ phải lắng nghe tiếng nói của DN, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, vòi phong bì, loại bỏ chi phí ngoài luồng và xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Thứ ba, nâng cao năng lực của bộ máy tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu của công dân, quyền tự do kinh doanh của DN và doanh nhân, nâng cao năng lực của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các vụ việc hình sự, các tranh chấp đúng pháp luật, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các định chế bổ trợ tư pháp như trọng tài, luật sư, luật gia… để họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của DN.

Thứ tư, thực hiện tốt vai trò của Chính phủ liêm chính, thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, chống mọi biểu hiện tiêu cực, quan hệ thân hữu, lợi ích nhóm, DN sân sau, thao túng chính sách để trục lợi, xây dựng văn hoá doanh nhân và đạo đức DN.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị DN cần có tầm nhìn xa, làm ăn bài bản, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó mới có cơ hội trụ vững và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

Đồng thời, nắm vững các quy tắc, luật lệ, nhất là những quy định cam kết thương mại quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, tìm kiếm chỗ đứng trong việc liên kết, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ theo chuỗi giá trị thị trường. Kinh tế tư nhân và kinh tế Nhà nước cần vươn lên tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò trách nhiệm của các hội nghề nghiệp hơn nữa để tạo nên sức mạnh của DN và doanh nhân thông qua việc tích cực tham gia nghiên cứu phản biện chính sách, thể chế, tạo thuận lợi cho DN. 

"Hiện nay chúng ta có hàng trăm hội nghề nghiệp nhưng mức độ liên kết còn yếu, chưa có tiếng nói mạnh mẽ để phản biện chính sách, nâng cao đạo đức hành nghề, nhất là cùng Chính phủ và các bộ, ngành trong việc hoàn thiện môi trường, thể chế, xoá bỏ rào cản với các DN. Chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức của các tổ chức, hội nghề nghiệp trong thời gian tới" - Phó Thủ tướng phát biểu.

Theo baochinhphu
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm