rssheader

21/10/2020

Bình Phước: Phát huy hiệu quả mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển

PV - 26/12/2019, 09:44 GMT+07 | Thời sự
Đàn dê của gia đình chị Hoàng Thị Mận, thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi dê xã Lộc Thành (Lộc Ninh).

Đàn dê của gia đình chị Hoàng Thị Mận, thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi dê xã Lộc Thành (Lộc Ninh).

Hội phụ nữ các cấp vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế hợp tác theo chuỗi giá trị tại địa phương, khuyến khích phụ nữ mạnh dạn sản xuất, kinh doanh vươn lên khá, giàu và tạo việc làm cho phụ nữ nghèo; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất; chú trọng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Đến nay, hội phụ nữ các cấp đã hỗ trợ thành lập hơn 180 mô hình với trên 3.000 thành viên tham gia, trong đó có 3 hợp tác xã, 33 tổ hợp tác và hơn 150 tổ phụ nữ liên kết sản xuất. Các mô hình hoạt động hiệu quả chủ yếu trong lĩnh vực: chăn nuôi, trồng trọt, thương mại - dịch vụ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm