Thí sinh có 20 ngày đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7/2023, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.
Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Quốc gia Hà Nội.
Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Theo kế hoạch trên, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7.

Từ ngày 12/8 đến 17h00 ngày 20/8, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có); Tổ chức xét tuyển.

Cũng trong thời gian trên, Vụ Giáo dục đại học, Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) sẽ phối hợp với cơ sở đào tạo tiến hành xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Trước 17h00 ngày 22/8, cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h00 ngày 6/9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Chi tiết Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh như sau:

TT

Nội dung

triển khai

Tổ chức,

cá nhân chủ trì

thực hiện

Tổ chức,

cá nhân

phối hợp

thực hiện

Thời gian

hoàn thành

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1

Ban hành và công khai kế hoạch, quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước khi công bố đề án tuyển sinh

2

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Ít nhất 30 ngày trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển

3

Khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Cục CNTT,

CSĐT

Vụ GDĐH

Ngày 31/3/2023

4

Cập nhật danh mục về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên

Sở GDĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Ngày 10/4/2023

5

Thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh

Sở GDĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Ngày 28/4/2023

6

Tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh (đề án, chỉ tiêu)

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

CSĐT,

Sở GDĐT

Ngày 15/6/2023

7

Thử nghiệm, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

CSĐT

Ngày 15/6/2023

8

Cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Ngày 15/6/2023

9

Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống

Thí sinh, Sở GDĐT,

Điểm tiếp nhận1

Cục CNTT

17 giờ 00

ngày 20/6/2023

10

Tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương

Sở GDĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Ngày 30/6/2023

11

Thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống

Thí sinh

Sở GDĐT,

CSĐT,

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 3/7 đến ngày 6/7/2023

12

Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên (minh chứng) của thí sinh

Thí sinh, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Cùng thời gian thí sinh đăng ký dự thi THPT

13

Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ… (nếu có)

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

17 giờ 00

ngày 28/7/2023

14

Thử nghiệm, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng ĐKXT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Ngày 4/8/2023

15

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh ĐKXT đợt 1 theo phương thức trực tuyến

CSĐT,

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Thí sinh

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến

ngày 30/10/2023

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG

1

Nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT

Thí sinh,

CSĐT

Vụ GDĐH, Sở GDĐT

17 giờ 00

ngày 30/6/2023

2

Xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống

CSĐT

Thí sinh,

Sở GDĐT

Ngày 5/7/2023

3

Xét tuyển thẳng, xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 5/7

đến 17 giờ 00

ngày 15/8/2023

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

1

Xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để ĐKXT trên Hệ thống. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống (xét tuyển lần 1)

CSĐT

Thí sinh,

Sở GDĐT

17 giờ 00

ngày 8/7/2023

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

1

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản ĐKXT trên Hệ thống

Sở GDĐT, Thí sinh

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 15/6

đến

ngày 20/7/2023

2

Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng (NV) xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định

Thí sinh,

Điểm tiếp nhận

Sở GDĐT,

CSĐT,

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 10/7

đến 17 giờ 00

ngày 30/7/2023

3

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

Bộ GDĐT

Các đơn vị chức năng của Bộ, CSĐT

Ngày 25/7/2023

4

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSĐT đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

17 giờ 00

ngày 26/7/2023

5

Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Thí sinh,

Cục CNTT,

Đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống2

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận,

Vụ GDĐH

Từ ngày 31/7

đến 17 giờ 00

ngày 06/8/2023

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

1

- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có).

- Tổ chức xét tuyển.

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 12/8

đến 17 giờ 00

ngày 20/8/2023

2

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Từ ngày 12/8

đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2023

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

17 giờ 00

ngày 22/8/2023

2

Xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên Hệ thống.

Thí sinh

CSĐT,

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

17 giờ 00

ngày 6/9/2023

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 7/9/2023

2

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ tháng 10

đến

tháng 12/2023

VIII

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYẾN SINH

1

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.

CSĐT

Vụ GDĐH

Ngày 31/12/2023

Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Zvecan, phía bắc Kosovo, ngày 30 tháng 5 năm 2023. © Ảnh AP / Marjan Vucetic

NATO sẽ đưa thêm 700 quân tới Kosovo

GD&TĐ - NATO sẽ đưa thêm 700 binh sĩ tới Kosovo, nơi 30 nhân viên an ninh của họ bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình Serbia địa phương.