Thanh Hóa: Gần 20 nghìn học sinh được hỗ trợ gạo

GD&TĐ - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Quyết định phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ 2 tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng.
 Quyết định phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó khăn.
Quyết định phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó khăn.

Theo đó, tổng số học sinh được hỗ trợ gạo từ học sinh tiểu học đến THPT học kỳ II, năm học 2013 - 2014 của tỉnh Thanh Hóa là 19.346 học sinh ( thuộc 299 trường), với tổng số gạo là 1.176.855 kg gạo. Mức hỗ trợ cho mỗi học sinh là 15 kg/tháng/học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ: địa điểm cấp gạo cho học sinh tại điểm trường chính, trung tâm xã nơi tập trung học sinh được hỗ trợ.

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định hỗ trợ gạo của Chính phủ cho các em học sinh trước ngày 30/3/2014.