#Tây Nguyên

40 kết quả phù hợp

Thiếu nữ rạng rỡ bên hoa cà phê. Ảnh: Huyền Tỷ

Mùa 'hoa tuyết' ở Tây Nguyên

GD&TĐ - Do chênh lệch khí hậu ở các tỉnh ở Tây Nguyên nên mùa hoa cà phê thường nở thành nhiều đợt và nối tiếp nhau, kéo dài đến hết mùa Xuân.
Ảnh minh họa INT.

Hồn cốt quê nhà

GD&TĐ - “Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông...”