Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Tăng cường phòng chống thuốc lá trong cán bộ, nhà giáo, người lao động

Hải Bình - 27/05/2020, 16:32 GMT+7 | Khỏe - Đẹp
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong văn bản này, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các công đoàn cơ sở thực hiện tuyên truyền, phố biến về tác hại của thuốc lá, chỉ đạo thực thi nghiêm quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cụ thể, đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động của công đoàn, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai hệ thống biển cấm hút thuốc lá, đưa quy định không hút thuốc lá tại những nơi quy định vào quy chế nội bộ, trở thành một tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.

Thường xuyên rà soát, bổ sung kiện toàn kịp thời thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cấp công đoàn theo quy định.

Lồng ghép xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xanh, sạch, đẹp không có người hút thuốc lá vào quy ước xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa.

Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá, như: nơi làm việc, hội trường cơ quan, đơn vị và các địa điểm khác theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình cũng đề nghị công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không khói thuốc lá và tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá (từ ngày 25-31/5/2020).


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm