Bình Minh

dangvancuongbc@gmail.com
Phóng viên Ban Thư ký, thường trú tại Quảng Ninh
Bình Minh