#quản lý giáo dục

24 kết quả phù hợp

GDS góp phần khai mở tiềm năng cho mỗi trẻ em. Cô và trò Trường MN Việt Hà (TP Lào Cai – Lào Cai).	Ảnh: Đức Trí

Nhiều rào cản với giáo dục sớm

GD&TĐ - Chương trình GD mầm non (GDMN) Việt Nam đã thể hiện các nội dung giáo dục sớm (GDS), tuy nhiên thực tế cho thấy đa số trẻ em dưới 36 tháng tuổi chưa được tiếp cận với GDS có chất lượng... bởi nhiều nguyên nhân.