#phương pháp dạy học tích cực

5 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Vạn sự khởi đầu nan

GD&TĐ - Lịch sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên; Nội dung giáo dục của địa phương; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là các môn học và hoạt động giáo dục lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình lớp 6 từ năm học tới.