#phong trào

5 kết quả phù hợp

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ cho hai Công đoàn Giáo  
dục cơ sở xuất sắc của tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học

GD&TĐ - Ngày 29/8. Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình cho biết, năm học 2020 - 2021 sẽ tập trung thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”…