#phòng chống tham nhũng

31 kết quả phù hợp

Tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà

Tham nhũng lãng phí từng bước được ngăn chặn

GD&TĐ - Đại biểu Quốc hội đánh giá tham nhũng lãng phí từng bước được ngăn chặn tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm lành mạnh, trong sạch bộ máy nhà nước.