#phim lịch sử

4 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Nghĩ về giáo dục di sản

GD&TĐ - Mới đây, Bộ Văn hóa-Thể thao&Du lịch đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng chương trình phối hợp với ngành giáo dục trong hoạt động bảo tàng.
Ảnh minh họa/INT

Sách lịch sử và chuyện “bé cái nhầm”

GD&TĐ - Sách, tư liệu lịch sử là hệ soi chiếu giúp hậu thế biết những gì đã diễn ra trong quá khứ một cách chính xác. Thế nhưng, chính tư liệu lịch sử lại có những nhầm lẫn, sai sót nghiêm trọng thì hậu thế biết soi chiếu vào đâu?