Phát động chiến dịch "Kết nối Biển Đông"

Phát động chiến dịch "Kết nối Biển Đông"

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam vừa phát động chiến dịch vận động, quyên góp “Kết nối Biển Đông”.

Chiến dịch này kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài nhằm mua thiết bị thông tin liên lạc cho ngư dân để phòng, chống thiên tai và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hình thức ủng hộ bao gồm nhắn tin qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. Ngoài ra cá nhân và tổ chức có thể ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật như trang thiết bị vô tuyến sóng ngắn Icom, thiết bị thông tin, liên lạc lắp đặt cho tàu thuyền đánh cá, hoặc ủng hộ trực tiếp bằng tiền qua tài khoản.

Theo laodong.com