Những nội dung tập trung thanh tra năm học 2013 - 2014

Những nội dung tập trung thanh tra năm học 2013 - 2014

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra đối với các Sở GD&ĐT năm học 2013 - 2014.

Các đồng chí trong đoàn thanh tra của Bộ kiểm tra công tác thi tại Ninh Bình
Các đồng chí trong đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác thi tại Ninh Bình

Theo đó, năm học này đối với Giáo dục mầm non sẽ tập trung thanh tra việc thành lập cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; việc chuyển đổi trường mầm non ngoài công lập sang công lập; việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015; xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng.

Đối với Giáo dục phổ thông, tập trung thanh tra việc thực hiện nội dung giáo dục linh hoạt, phù hợp với đối tượng, thực tế địa phương theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai Đề án tiếng Anh trong giáo dục phổ thông; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; triển khai xây dựng và phát triển trường THPT chuyên, trường PTDTNT, PTDTBT, dạy học có yếu tố nước ngoài; việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học; quy định về tuyển sinh, quản lý dạy thêm, học thêm, thu chi kinh phí ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh; việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng; việc xây dựng trường tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia;

Thanh tra việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT; việc thực hiện các chương trình, nội dung, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; việc xóa mù chữ cho người lớn, dạy học đáp ứng yêu cầu của người học; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; đánh giá theo chuẩn giám đốc trung tâm, chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

Đối với Giáo dục chuyên nghiệp, ĐH: Thanh tra việc thực hiện cam kết thành lập trường; mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo, liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài; việc thực hiện quy định công khai chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; việc thực hiện quy định về chỉ tiêu tuyển sinh; việc kiểm định chất lượng giáo dục; việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội...

Lập Phương