Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna

Những bức ảnh một lần nữa cho thấy sự quyến rũ của Madonna cùng tông màu đen trắng cô diện trên người. Ở độ tuổi 51, có lẽ đây là những bức ảnh huyền thoại của Madonna.

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 1

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 2

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 3

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 4

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 5

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 6

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 7

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 8

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 9

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 10

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 11

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 12

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 13

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 14

Những bức ảnh quyến rũ nhất về Madonna ảnh 15

Ngọc Linh