#nhà giáo tiêu biểu

32 kết quả phù hợp

Nặng lòng với học trò miền biển

Nặng lòng với học trò miền biển

GD&TĐ - 20 năm công tác tại ngôi trường miền biển, thầy Phan Đình Ánh đã vượt lên khó khăn để đào tạo nhiều thế hệ học trò đạt thành tích cao trong học tập.