#nguồn nhân lực chất lượng cao

19 kết quả phù hợp

Giảng viên – nhà khoa học trẻ trao đổi, học tập.

Phát huy nội lực, ươm mầm nhà khoa học trẻ

GD&TĐ - Phát triển về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ nhà khoa học trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, khu vực và quốc tế là nhu cầu cấp bách hiện nay.
Ảnh minh họa.

Tạo đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo

GD&TĐ - Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XIII của Đảng nêu định hướng phát triển GDĐT: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài”.
Đào tạo công nghệ ô tô tại Trường CĐ Cơ điện Hà Nội.

Hợp tác với doanh nghiệp để các bên cùng thắng

GD&TĐ - Hợp tác nhà trường và doanh nghiệp (DN) cần được tiếp cận theo hướng các bên cùng thắng và người học được hưởng lợi. Đây là chia sẻ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong việc hợp tác đào tạo với DN.
Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tuyển sinh 2020

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tuyển sinh 2020

GD&TĐ - Sứ mệnh lớn lao của nhà trường: Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế.Giải quyết vấn đề: thất nghiệp, làm trái ngành nghề, thừa thầy thiếu thợ, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức .