#lựa chọn SGK lớp 2

10 kết quả phù hợp

Cô, trò lớp 1 tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ trong giờ học Tiếng Việt SGK mới.

Cần Thơ đã chọn xong SGK lớp 2 và lớp 6

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố năm học 2021-2022.
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ họp rà soát công tác chọn SGK lớp 6.

Cần Thơ rà soát công tác chọn SGK lớp 6

GD&TĐ - Ngày 4/3, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức họp rà soát công tác chọn SGK lớp 6, hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn SGK tại các cơ sở giáo dục phổ thông.